İslam ve Tarih
www.islamvetarih.com

         🇹🇷  LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMED RASULULLAH  🇹🇷

Kur'an ve Sünnet'ten Dualar

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Admin

 • Allah var gam yok.!
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • İleti: 3125
  • Karma: +0/-0
  • Cinsiyet:Bay
 • Allah Var Gam Yok.!
  • Profili Görüntüle
  • www.islamvetarih.com
KUR'AN VE SÜNNET'TEN DUALAR


Hamd, Allah'adır. Salat ve selam, Rasulullah'a, onun aile halkına, ashabına ve onu dost edinenlerin üzerine olsun.

Bu dua ve zikirler, "Kur'an ve Sünnet'ten Dua" adlı kitabımdan kısaltarak derlediğim büyük anlamlar ifade eden pek faydalı dualardır.

Allah Teala'dan bu duaları faydalı kılmasını dilerim. Âyet ve hadislerin tahricini isteyen, kitabın aslına başvurabilir. Muvaffakiyet, Allah'tandır.

Hamd, yalnızca Allah'adır. Salat ve selam, ondan sonra peygamber olmayan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.

 

1. "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (başlarım). Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve kıyamet gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım) yalnızca sana ibadet eder ve (her işimizde) yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola (İslam'a), kendilerine nimetler verdiğin (peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin) yoluna ilet. (Hakkı bildikleri halde onunla amel etmeyerek) gazaba uğramışların (yahudilerin) ve (doğru yolu kaybeden) sapıtmışların (hıristiyanların) yoluna değil."

 

2. "Rabbimiz! Bizden bu (hayırlı ameli) kabul buyur. Şüphesiz ki sen, hakkıyla işiten ve bilensin."

 

3. "Tevbelerimizi kabul et. Çünkü sen, tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin."

 

4. "Rabbimiz! Bize dünyada (helal rızık, faydalı ilim ve salih amel gibi) güzellikler ver. Âhirette de bize güzellik (cenneti) ver ve bizi ateşin azabından koru."

 

5. "(Vahyettiklerini) işittik ve (onların hepsine) itaat ettik. Rabbimiz! (Lütfunla günahlarımızı) affetmeni dileriz. Dönüş yalnızca Sana'dır."

 

6. "Rabbimiz! (Bize farz kıldığın bir şeyi) unutur veya (yapmamızı yasakladığın bir şeyi yaparak) hata edersek, bizi cezalandırma. Rabbimiz! Bizden önceki (asi topluluklara ceza olsun diye) yüklediğin zor işleri bize de yükleme. Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim mevlamızsın (her şeyimizin sahibi ve işlerimizi çekip çevirensin). (Senin dinini, vahdaniyyetini ve elçini) inkar edenlere karşı bizi muzaffer kıl."

 

7. "Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi (sana imandan) saptırma. Bize tarafından rahmet ihsan eyle. Çünkü sen, (dilediğine hesapsız veren) lütfu bol olansın."

 

8. "Rabbimiz! (Sana) iman ettik (ve elçine uyduk). Günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru."

 

9. "Rabbim! Bana, katından hayırlı bir zürriyet (evlat) ihsan et. Şüphesiz ki sen, dua edenin duasını işitensin."

 

10. "Rabbimiz! İndirdiğine ve (gönderdiğin) elçiye uyduk. Şimdi bizi, (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz."

 

11. "Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki  taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl ve kafirlere karşı bize yardım eyle."

 

12. "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz! Şüphesiz ki sen, (günahları sebebiyle) kimi cehenneme koyarsan, onu alçaltır, rezil edersin. Zalimlerin (kıyamet günü Allah'ın azabından kurtaracak) yardımcıları yoktur. Rabbimiz! Gerçekten biz; "Rabbinize iman edin" diye imana çağıran davetçiyi (Muhammed'i) işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Artık günahlarımızı bağışla ve kusurlarımızı ört. Canlarımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz! Elçilerinin diliyle vadettiklerini bize ver ve kıyamet gününde (günahlarımızla) bizi rezil etme. Şüphesiz ki sen, vadinden asla dönmezsin."

 

13. "Rabbimiz! Îman ettik. O halde bizi şahit olanlarla birlikte yaz."

 

14. "Rabbimiz! Biz, nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, (dünya ve ahirette) kaybedenlerden oluruz."

 

15. "Rabbimiz! Bizi, zalimler topluluğuyla birlikte kılma."

 

16. "Allahım! Bize yardım eden sensin. O halde bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen, affedenlerin en hayırlısısın. Bizi, kendilerine hem bu dünyada, hem de ahirette iyilik (salih ameller) yazdığın kimselerden kıl."

 

17. "Allah bana yeter. O'ndan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben yalnızca O'na tevekkül ettim  (dayandım ve bütün işlerimi O'na havale ettim) ve O, büyük Arş'ın Rabbidir."

 

18. "Rabbimiz! Bizi, zalimler topluluğunun fitnesine düşürme ve bizi, zalimler topluluğundan rahmetinle kurtar."

 

19. "Rabbim! Senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana acımazsan, kaybedenlerden olurum."

 

20. "Ey göklerin ve yerin yaratanı olan Allahım! Sen, dünya ve ahirette benim velimsin (bütün işlerimi üstlenensin). Beni, müslüman olarak vefat ettir (canımı al) ve beni iyilerin (salih kullarının) arasına kat."

 

21. "Rabbim! Bu şehri korkudan emin eyle! Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!"

 

22. "Rabbim! Beni ve benim soyumdan olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et."

 

23. "Rabbimiz! Hesap gününde beni, ana-babamı ve bütün mü'minleri bağışla."

 

24. "Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bizi (şu) halimizden kurtuluşa götürecek (doğru) yolu hazırla."

25. "Rabbim! Göğsüme genişlik ver.İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz(erek ona fesahat ver) ki söylediklerimi iyi anlasınlar."

 

26. "Rabbim! Benim ilmimi artır."

 

27. "Senden başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben, zalimlerden oldum."

 

28. "Rabbim! Beni yalnız (nesilsiz) bırakma. Sen (kullarının yok olmasından sonra) kalanların en hayırlısısın."

 

29. "Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım! Ey Rabbim! Onların yanımda olmalarından da sana sığınırım."

 

30. "Rabbimiz!Îman ettik, artık bizi(m günahlarımızı) bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."

 

31. "Rabbim! (Günahları) bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayılısısın."

 

32. "Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı süreklidir. Şüphesiz ki orası, ne kötü bir karargah ve konaklama yeridir."

 

33. "Rabbimiz! Bize eşlerimiz ve çocuklarımızdan gözlerimizi aydınlatacak nesiller bahşet ve bizi takva sahiplerine önder kıl."

 

34. "Rabbim! Bana hikmet (ilim ve anlayış) bahşet ve beni iyi kullarının arasına kat. (Kıyamet gününe kadar) benden sonra gelecek olanların içinde hayırla anılmayı bana nasip eyle. Beni, Naim cennetinin varislerinden kıl."

 

35. "(Rabbim!) İnsanların (hesap vermek için) dirilecekleri günde beni rezil etme. O gün, (insana) ne mal,ne de evlatlar fayda verirler. Ancak (şirk ve nifaktan uzak) temiz bir kalple Allah'a gelen müstesna!"

 

36. "Rabbim! Bana ilham et ki gerek bana, gerekse ana-babama ihsan ettiğin nimetine şükredeyim ve senin razı olacağın salih ameller işleyeyim. Beni, rahmetinle salih kullarının arasına kat."

 

37. "Rabbim! Doğrusu ben, nefsime zulmettim. Bundan dolayı beni bağışla."

 

38. "Rabbim! Beni zalimler topluluğundan kurtar."

 

39."Umarım ki Rabbim! Beni en doğru yola iletir."

 

40. "Rabbim! Gerçekten ben, bana indireceğin her iyiliğe muhtacım."

 

41. "Rabbim! Bozguncu topluluğa karşı bana  yardım et."

 

42."Rabbim! Bana salihlerden olacak bir evlat bahşet."

 

43. "Rabbim! Bana ilham et ki gerek bana, gerekse ana-babama ihsan ettiğin nimetine şükredeyim ve senin razı olacağın salih işler işleyeyim. Neslimi ıslah eyle. Şüphesiz ben, sana döndüm ve elbette ki ben, müslümanlardanım".

 

44. "Rabbimiz! Bizi ve imanda bizi geçen kardeş-lerimizi bağışla, kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen, çok şefkatli ve merhametlisin."

 

45. "Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik ve yalnızca sana yöneldik.(Kıyamet günü) dönüş yalnızca sanadır."

 

46. "Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerle imtihan etme, bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen, (mağlup edilemeyen) güçlüsün, (söz ve fiillerinde) hikmet sahibisin."

 

47. "Rabbimiz! Bize nurumuzu tamamla (ki Sırat köprüsünü kolaylıkla geçip cennete ulaşalım). (Bizim günahlarımızı) bağışla. Çünkü sen, her şeye kadirsin."

 

48. "Rabbim! Beni, ana-babamı, evime iman etmiş olarak giren erkek ve kadınları bağışla. Zalimlerin de (dünya ve ahirette) ancak helakını arttır.

 

 (( اَللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.))

49. "Allahım! (Dünyada dini konularda) ayrılığa düşüldüğünde izninle (tevfikinle) beni hakka ulaştır (dosdoğru yolda sabit kıl). Şüphesiz ki sen, dilediğini dosdoğru yola iletirsin."

((اَللَّهُمَّ آتِنِي الْحِكْمَةَ الِّتِي مَنْ أُوتِيَهَا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.))

50. "Allahım! Bana,kime verilmişse şüphesiz ki, ona pek çok hayır verilmiş olan hikmeti ver."

(( اَللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.))

51. "Allahım! Beni, hem dünya,hem de ahiret hayatında sabit söz (la ilahe illallah) ile sabit kıl."

(( اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ.))

52. "Allahım!Bize imanı sevdir ve kalplerimizde onu güzelleştir. Küfrü, fasıklığı (Allah'a itaatten çıkmayı) ve isyanı (Allah'a karşı gelmeyi) bize çirkin göster. Bizi, (bu sıfatlara sahip) hak yolda yürüyenlerden kıl."

(( اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِحِينَ.))

53. "Allahım! Nefsimi pintilikten (cimrilikten/servet tutkusundan) koru ve beni kurtuluşa erenlerden kıl."

(( اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.))

54. "Allahım! Bize dünyada, (afiyet, helal rızık, faydalı ilim ve salih amel gibi) güzellikler ver. Âhirette de cenneti ver ve bizi cehennem azabından koru."

((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.  اَللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَاكَمَانَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ والهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.))

55."Allahım!Cehennem fitnesi ve cehennem azabından, kabir fitnesi ve kabir azabından, zenginlik ve fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Allahım! Mesih Deccal[1] fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Allahım! Kalbimi, kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi günahlardan temizle. Doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi, benimle günahlarımın arasını uzaklaştır. Allahım! Tembellik, yaşlılık, günah ve borçtan sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ  وَالْجُبْنِ والهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.))

56."Allahım! Âcizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, yaşlılıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım."

((اَللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.))

57. "Allahım! Malın az ve evlatların çok olmasından dolayı zor ve meşakkatli bir hayat yaşamaktan, helak olmaktan, kötü akibetten ve düşmanların başıma gelen beladan dolayı bana gülmelerinden sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.))

58. "Allahım! Bütün işlerimin koruyucusu olan dinimi islah et. Geçim yerim olan dünyamı islah et. (Kıyamet günü) döneceğim yer olan ahiretimi islah et. (Sana ibadet ve itaat olan) her hayırlı işte hayatımı uzun kıl. Ölümümü, benim için dünyanın her türlü keder ve üzüntüsünden kurtulma vesilesi bir rahatlık kıl."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى.))

59. "Allahım! Senden hidayet (üzere kalmayı), bana senin korkunu vermeni, haram olan şeylerden uzak durmayı ve bana zenginlik vermeni dilerim."

(( اَللَّهُمَّ إنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ  وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ والهَرَمِ عَذَابِ الْقَبْرِ. اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.))

60."Allahım! Âcizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allahım! Nefsime senin korkunu ver. Onu (her türlü maddi ve manevi pisliklerden) temizle. Çünkü sen nefisleri en iyi temizleyensin. Sen onun sahibi ve efendisisin. Allahım! Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ اهْدِنِي وَ سَدِّدْنِي. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى والسَّدَادَ.))

61. "Allahım! Beni doğru yola ilet. (Söz ve davranışlarımda) beni doğruya ilet. Allahım! Senden, beni doğru yola ve doğruya iletmeni dilerim."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخْطِكَ.))

62. "Allahım!(Üzerimdeki) nimetinin gitmesinden, sıhhatimin bozulmasından, ansızın gelebilecek belandan ve her türlü gazabından (seni öfkelendirecek her şeyden) sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.))

63. "Allahım! İşlediğim ve işlemediğim günahların şerrinden sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِي وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي.))

(( [وَأَطِلْ حَيَاتِي عَلَى طَاعَتِكَ، وَأَحْسِنْ عَمَلِي، وَاغْفِرْ لِي.]))

64. "Allahım! Malımı ve evlatlarımı çoğalt. Rızık olarak bana verdiğin (nimetini) benim için bereketli kıl."

"Hayatımı (ömrümü) sana itaatte uzun kıl,amelimi güzelleştir ve beni bağışla."

(( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.))

65. "Azim ve Halim olan Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur."

(( اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ ليِ شَأْنِي كُلَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.))

66. "Allahım! Senin rahmetini umarım. Göz açıp kapayıncaya kadar -bile olsa- beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi islah et. Senden başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur."

(( لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.))

67. "(Allahım!) Senden başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتيِ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ إِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبيِ، وَنُورَصَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنيِ، وَذَهَابَ هَمِّي.))

68. "Allahım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Benim kontrolüm senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Senin, benim hakkımdaki takdirin adalettir. Sen, kendini isimlendirdiğin, Kitabında indirdiğin, kullarından birisine öğrettiğin veya katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın sana ait her isimle: Kur’an’ı, kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi (için vesile) kıl(manı dilerim)."

(( اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ! صَرِّفْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ.))

69. "Ey kalpleri (küfürden imana, imandan küfre dilediği gibi) çeviren Allahım! Kalbimi, sana itaate çevir."

(( يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.))

70. "Ey kalpleri (dilediği gibi) değiştiren (Allahım)! Kalbimi dinin üzere sabit kıl."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلـُكَ الْيَقِينَ، وَالْعَفْوَ، وَالْعَافِيَةَ فيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.))

71. "Allahım! Dünya ve ahirette senden yakin (şüphesiz iman), af ve afiyet dilerim."

(( اَللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذاَبِ الآخِرِةِ.))

72. "Allahım! Her bakımdan sonumuzu güzel eyle. Bizi dünya ve ahirette perişan olmaktan koru."

(( ربِّ أَعنِّي وَلا تُعِنْ عَلَّي، وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَي إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ،  ربِّ اجْعَلْنِي ذَكَّاراً لَكَ شَكَّاراً لَكَ، مِطْوَاعاً لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيْباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي.))

73. "Rabbim! Bana yardım et (seni anmaya, sana şükretmeye ve sana güzel bir şekilde ibadet etmeye beni muvaffak kıl). (Nefis, şeytan, cin ve insanlardan olan düşmanlarımın) bana üstün gelerek sana itaatten beni alıkoymasına izin verme. Düşmanlarımı başımdan savma yolunu bana göster. Nefsimi savunmama fırsat vermeyecek yolu düşmanıma gösterme. Bana hayırlı amelleri göster. Hidayete uymayı bana kolay kıl (ki sana itaat etmek nefsime ağır gelmesin ve sana ibadet etmekten meşgul olmayayım). Bana zulmeden kimseye karşı bana yardım et. Rabbim! Beni, seni sürekli anan, sana (nimetlerine) çok şükreden, sana çok itaat eden, sana çok boyun eğen, sana çok tevbe eden bir kul eyle. Rabbim! Tevbemi kabul eyle. Benim günahımı bağışla. Duamı kabul et. (Dünya ve ahirette senin düşmanlarına karşı) huccetimi sağlam kıl. Kalbimi seni tanımaya ilet. Dilimi islah et (ki doğru ve haktan başka bir şey söylemesin). (Kalpte yetişen ve oraya yerleşen kin ve haset gibi kötü ahlakı) kalbimden çıkar."

(( اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ج، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ج، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.))

74. "Allahım! Peygamberin Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in senden istediği iyilikleri biz de senden isteriz. Peygamberin Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sana sığındığı kötülüklerden biz de sana sığınırız. Kendisinden yardım istenen yalnızca sensin ve istenen şeye ancak sen ulaştırırsın. Güç ve kuvvet, ancak Allah'tandır."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي.))

75. "Allahım! (Çirkin gördüğün şeyleri işitmemek için) kulaklarımın şerrinden, (hoşnut olmadığın şeyleri görmemek için) gözlerimin şerrinden,(beni ilgilendirme-yen şeyleri konuşmamak için) dilimin şerrinden, (bozuk bir inanç ile kin ve haset gibi kötü bir ahlaka sahip olmamak için) kalbimin şerrinden, (zinaya veya ona götüren yollara düşmemek için) menimin (uçkurumun) şerrinden sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئْ الْأَسْقَامِ.))

76. "Allahım! Alaca (abraş), delilik, cüzzam (gibi hastalıklardan) ve her türlü kötü hastalıklardan sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.))

77. "Allahım! Çirkin ahlaktan, (açık) amellerden ve hevalar(a uymak)dan sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي.))

78. "Allahım!Şüphesiz ki sen, bağışlamayı seven, çok bağışlayıcısın, çok cömertsin. O halde beni de bağışla."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ.))

79. "Allahım! Senden hayırlı işler yapmayı, çirkin amelleri bırakmayı, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni dilerim. Bir topluluğu imtihan etmek istediğinde, senin yolundan şaşırmamış olarak beni vefat ettir. Allahım! Senden, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni, seni sevmeye yaklaştıracak ameli sevmeyi dilerim."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا.))

80. "Allahım! Dünya ve ahirette olan, bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri senden dilerim.Yine dünya ve ahirette olan, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülük-lerden sana sığınırım. Allahım! Kulun ve peygamberin (Muhammed')in senden dilediği bütün iyilikleri ben de senden dilerim. Kulun ve peygamberin (Muhammed')in ondan sakındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allahım! Cenneti ve ona yaklaştıran söz veya ameli senden dilerim. Cehennemden ve ona yaklaştıran söz veya amelden sana sığınırım. Hakkımda takdir ettiğin her  hükmü (kaderi) benim için hayırlı kılmanı senden dilerim."

(( اَللهم احْفَظْنِي بِالْإِسْلاَمِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلاَمِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلاَمِ رَاقِدًا، وَلاَ تُشْمِتْ بِيَ عَدُوًّا وَلاَ حَاسِدًا، اَللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ.))

81. "Allahım! Beni, ayakta iken İslam üzere koru (sabit kıl). Beni otururken İslam üzere koru (sabit kıl). Beni uyurken İslam üzere koru (sabit kıl). Hiçbir düşmanın ya da hasetçinin başıma gelen beladan dolayı halime gülmesine izin verme. Allahım! Anahtarları senin elinde olan bütün iyilikleri senden dilerim. Anahtarları senin elinde olan bütün kötülüklerden de sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اَللَّهُمَّ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِناَ، وَقُوَّاتِناَ ماَ أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهَا الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْناَ عَلَى  مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْياَ أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تَجْعَلْ مُصِيبَتَناَ فِي دِينِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا.))

82. "Allahım! Bize, günah işlememize engel olacak senden korkmayı, bizi cennetine iletecek hayırlı ameller işlemeyi, bize dünya belalarını hafifletecek yakin derecesine ermeyi nasip eyle. Allahım! Bizi yaşattığın sürece kulaklarımızdan, gözlerimizden,  güçlerimizden yararlanmayı (kulaklarımızı, gözlerimizi ve güçlerimizi sana itaatte kullanmayı) bize nasip eyle. Ben ölünceye kadar onları sağlıklı kıl. Bize zulmeden kimseden öcümüzü al. Bize düşmanlık edene karşı bize yardım et. Dünyayı en çok düşündüğümüz bir varlık ve ilmimizin tek gayesi haline getirme. (Kötü inanç ve haram yemek gibi) dinimizi eksiltecek şeylerle bizi belalarla karşı karşıya bırakma. (İşlediğimiz günahlar sebebiyle) bize acımayan kimseleri başımıza hükümran kılma."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلىَ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، وَ أعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.))

83. "Allahım! Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün sonunda güçsüz kalmaktan (yaşlılıktan ve bunamaktan) sana sığınırım. Dünya fitnesinden (güzel ve süslü görünüşüyle ahireti bana unutturmasından) ve kabir azabından (onu gerektiren amellerden) sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وجِدِّي، وخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي.))

84."Allahım!Günahımı, bilgisizliğimi, haddi aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Allahım! Şakamı, ciddimi, bilmeyerek veya bilerek işlediğim günahlarımı bağışla. Bunların hepsi de bende mevcuttur."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.))

85. "Allahım! Nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz ki sen, çok bağışlayan ve çok merhamet edensin."

(( اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اَللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ.))

86. "Allahım! Sana teslim oldum,sana iman ettim sana tevekkül ettim ve sana döndüm. Bana verdiğin huccetle düşmanını düşman edindim. Beni saptırmandan, senden başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah olmayan izzetine sığınıyorum. Sen ölmeyen Hayy'sın, ancak cinler ve insanların hepsi öleceklerdir."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلٍّ بِرٍّ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْفَوْزَ بِالجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.))

87. "Allahım! Senden rahmetini gerektiren şeyleri (cennete girmeyi sağlayan sebepleri) ve bağışlamanı gerektiren amelleri, her türlü iyiliklerden (taat ve ibadetlerden) istifade etmeyi ve her türlü günahlardan uzaklaşmayı, cenneti kazanmayı ve cehennemden  kurtulmayı dilerim."

(( اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.))

88. "Allahım!Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları bağışla."

(( اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّع لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.))

89. "Allahım! Günahımı bağışla. Evimi genişlet ve rızkımı bereketli kıl."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ أَنْتَ.))

90. "Allahım! Senin lütfundan ve rahmetinden dilerim. Çünkü ona ancak sen sahipsin."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهدْمِ وَالتَّرَدِّي، وَمِنَ الْغَرقِ وَالْحَرْق وَالْهَرَم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فيِ سَبِيلِكِ مُدْبِراً، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغاً.))

91. "Allahım! Yıkıntı (göçük) altında kalarak ölmekten, (tepe gibi yüksek yerden) düşüp ölmekten, boğularak ölmekten, yangında yanarak ölmekten ve yaşlılıktan dolayı güçsüz kalmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Senin yolunda (cihadda) savaşırken savaştan kaçarak ölmekten sana sığınırım. Yılan ve akrep gibi zehirli hayvanlar tarafından sokularak ölmekten sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ،وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ؛ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.))

92. "Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. İhanetten sana sığınırım. Çünkü ihanet, ne kötü gizli bir haslettir."

(( اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَـلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَم، وَالْقَسْوَةِ، وَالْغَفْلَةِ، وَالْعَيْلَةِ، وَالذِّلَةِ، وَالْمَسْكَنَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالرِّيَاءِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، وَالْبَكَمِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُـذَامِ، وَالْبَرصِ، وَسَيِّءِ اْلأَسْقَامِ.))

93. "Allahım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan dolayı güçsüz kalmaktan, katı kalplilikten, gafletten, fakirlikten, zillet ve yoksulluktan sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, her türlü günahtan ve gösterişten sana sığınırım. Sağır ve dilsiz kalmaktan, delilikten, cüzzam, alaca (abraş hastalığın)dan ve her türlü kötü hastalıklardan sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْفَاقَةِ، والقلة، وَالذِّلَةِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.))

94. "Allahım! Fakirlikten, muhtaç olmaktan, hayır kapılarının azlığından ve (insanların gözlerinde) zelil duruma düşmekten sana sığınırım. Zulmetmekten veya zulme uğramaktan sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ.))

95. "Allahım! İkamet yurdunda (dünyada) kötü komşudan sana sığınırım. Çünkü çöldeki komşu, senden ayrılıp başka tarafa yönelir (yani bozkırdaki göçebe komşuluk, şehir ve kasabadaki komşuluk gibi değildir. Çünkü göçebe komşuluğu gelip-geçicidir ve kötülüğü, dünyadaki komşuluktan daha azdır.)

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ.))

96. "Allahım! Huşu duymayan (seni zikretmekle sukunet bulmayan ve mutmain olmayan) kalpten, kabul olunmayan duadan, (Allah'ın kendisine rızık olarak verdiklerine) doymayan nefisten ve (amel edip insanlara öğretemediğim, ahlakımı, sözlerimi ve davranışlarımı düzeltmeyen) faydasız ilimden sana sığınırım. (Allahım!) Bu dört şeyden sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَة السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ، فِي دَارِ المُقَامَةِ.))

97. "Allahım! İkamet yurdunda (dünyada) kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنَ النَّارِ .))

98. "Allahım! Senden cenneti dilerim ve cehennemden sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ فَقِّهْنيِ الدِّينِ.))

99. "Allahım! Beni dinde fakih (bilgili) kıl."

(( اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَناَ أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِماَ لاَ أَعْلَمُ.))

100. "Allahım! Bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim."

(( اَللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْماً.))

101. "Allahım! (Din ve dünya işlerinde) bana fayda verecek ilim ver. Bana fayda verecek şeyi öğret ve benim ilmimi arttır."

(( اَللَّهُـمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَاِفعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً))

102. "Allahım! Senden, faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve kabul olunan bir amel dilerim."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اَللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ اْلأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ ليِ ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الَّرَحِيمُ.))

103. "Allahım! Sen ki birsin,teksin Ey Allah! Samed’sin. Doğmamış ve doğurmamışsın. Hiçbir benzeri olmayansın. Senden günahlarımı bağışlamanı dilerim. Çünkü sen, çok bağışlayan ve çok merhamet edensin."

 

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَشَرِيكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.))

104. "Allahım! Senden dilerim ki hamd sanadır. Senden başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Sen birsin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Sen, bol bol verensin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey celal ve ikram sahibi! Ya Hayy, Ya Kayyum! Senden cenneti dilerim ve cehennemden sana sığınırım."

 

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اْلأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.))

105. "Allahım! Yalnızca senin Allah olduğuna, senden başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilahın olmadığına, bir ve samed olduğuna, doğmamış ve doğurmamış olduğuna, hiçbir benzerinin olmadığına şehadet ederek senden dilerim."

 

(( رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.))

106. "Rabbim! Beni bağışla ve tevbemi kabul et. Şüphesiz ki sen, tevbeleri çokça kabul eden, çokça bağışlayansın."

 

(( اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً ليِ، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً ليِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فيِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فيِ الرِّضَا وَالْغَضَبِ. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فيِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَتَنْقَطِعُ. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فيِ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةِ. اَللَّهُمَّ زَيِّنـَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.))

107. "Allahım! Gayb ilmin ve yaratma kudretin ile hayatın benim için hayırlı olduğunu bildiğin sürece beni yaşat(manı), ölümün benim için daha hayırlı olduğunu bildiğin sürece de beni vefat ettir (meni senden diliyorum). Allahım! Gizli ve aşikar hallerimde senden hakkıyla korkmayı dilerim. Senden rıza ve öfke anında hak sözü söylemeyi dilerim. Zenginlik ve fakirlikte senden orta yollu olmayı dilerim. Senden bitmeyen bir göz aydınlığı dilerim. Senden, kazaya rıza göstermeyi ve ölümden sonra rahat bir hayat dilerim. Senden, yüzüne bakmanın lezzetini, zarar verici bir hastalık ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın sana kavuşmanın özlemini dilerim. Allahım! Bizi iman zineti ile süsle ve bizi hidayete ermiş,doğru yolun rehberleri kıl."

(( اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ. اَللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ. اَللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ.))

108. "Allahım! Bana senin sevgini ve sevgisi senin katında bana fayda verecek kimsenin sevgisini nasip eyle. Allahım! (Beden sağlığı ve kuvveti, mal, mevki, makam ve evlat gibi) hoşuma giden şeyleri, senin sevdiğin ve hoşnut olduğun şeylerde harcamam için bana güç (ve kuvvet) kıl.Allahım! Sevdiğim ama bana nasip etmediğin (mal ve evlat gibi) şeyleri, senin sevdiğin ve hoşnut olduğun (zikir ve taat gibi) şeylerde benim için yardımcı kıl."

(( اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا. اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ. اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ.))

109. "Allahım!Beni günah ve hatalardan temizle. Allahım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi, beni de günahlardan temizle. Allahım! Beni, kar, su ve dolu ile temizle."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ الْجُبْنِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.))

110. "Allahım! Cimrilikten, korkaklıktan, ömrün sonunda güç ve takatten düşmekten (bunayıp çocuklar gibi hareket etmekten), kalbin bozulup (tevbe etmeden) ölmesinden ve kabir azabından sana sığınırım."

(( اَللَّهُـمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَـائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ! أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.))

111. "Cebrail, Mikail ve İsrafil’in Rabbi olan Allahım! Cehennem sıcağından ve kabir azabından sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.))

 112. "Allahım! Beni, olgunluğa ermeye muvaffak eyle ve beni, nefsimin şerrinden koru."

(( اَللَّهُـمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَاِفعاً، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ.))

113. "Allahım! Senden, faydalı bir ilim dilerim ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım."

(( أَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَاْلأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ،  أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.))

114. "Yedi kat semanın ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi, bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdekleri yaran, Tevrat’ı, İncil’i ve Furkan’ı indiren Allahım! Alnından tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınırım. Allahım! Sen Evvel’sin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen Âhir’sin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen, Zahir’sin, senden üstte hiçbir şey yoktur. Sen Batın’sın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider ve bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir."

(( اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ لَهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.))

115. "Allahım! Kalplerimizin arasına  sevgi yerleştir (kalplerimize, birbirini sevmeyini nasip et). Hallerimizi düzelt. Bizi selamet yollarına ilet. Bizi karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuştur. Bizi (zina gibi), açık ve gizli büyük günahlardan uzak tut. Kulaklarımıza, gözlerimize, kalplerimize, eşlerimize ve nesillerimize bereket ver. Tevbelerimizi kabul eyle. Çünkü sen, tevbeleri çok kabul eden,çok merhamet edensin. Bizi, nimetine şükredenlerden, onunla sana övgüde bulunanlardan ve onu kabul edenlerden eyle ve nimetini üzerimize tamamla."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَلِ، وَخَيْرَ الثَّواَبِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ، وَثَبِّتْنِي، وثَقِّلْ مَوَازِينِي، وَحَقِّقْ إِيمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَتِي، وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي، وَاغْفِرْ خَطِيئتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَه، وَأَوَّلَهُ، وظَاهِرَهُ، وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ العُلَى مِنَ الجَنَّة آمِينَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتيِ، وَمَا أَفْعَلُ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ العُلَى مِنَ الجَنَّة، آمِينَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصْلِحَ أَمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَ تُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ قَلْبِي، وَتَغْفِر لِي ذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الجَنَّةِ، آمين. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِي نَفْسِي، وَفيِ سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي خَلْقِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي، وَتَقَبَّلْ حَسَناَتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الجَنَّةِ، آمِينَ.))

116. "Allahım!Senden isteğin, duanın, başarının, çalışmanın,mükafatın, hayatın ve ölümün hayırlı olanını dilerim. Allahım! Ayaklarımı doğru yolda sabit kıl. Mizanda sevaplarımı ağır kıl. Îmanımı gerçekleştir. (Cennetteki) derecemi yükselt. Namazımı kabul eyle. Günahımı bağışla. Senden cennetin yüksek derecelerine ermeyi dilerim. Allahım! Senden hayırların başını, açık ve gizlisini vermeni, cennetin yüce derecelerine ermeyi dilerim. Âmin. Allahım! Senden, getireceğim, yapacağım,  açık ve gizli olan şeylerin hayırlısını dilerim. Âmin. Allahım!Senden adımı yüceltmeni, günahımı bağışlamanı, işimi düzeltmeni, kalbimi (her türlü kötülüklerden) temizlemeni, ırzımı korumanı, kalbimi aydınlatmanı ve  ve günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerine ermeyi dilerim. Âmin. Allahım! Senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaradılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, ölümüme ve işime bereketler vermeni, sevaplarımı kabul etmeni dilerim. Senden cennetin yüce derecelerine ermeyi dilerim. Âmin.

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ اْلأَخْلاَقِ، وَاْلأَعْمَالِ، وَاْلأَهْوَاءِ، وَاْلأَدْوَاءِ.))

117. "Allahım! Çirkin ahlaktan, (açık) amellerden, hevalar(a uymak) dan ve hastalıklardan sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ.))

118. "Allahım! Bana rızık olarak verdiklerine beni kanaatkar eyle ve onu bana bereketli kıl. Benden gizli -saklı olan her nefsin daha hayırlısı bana ver."

(( اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا.))

119. "Allahım! (Kıyamet günü) benim hesabımı kolay kıl (beni kolay hesaba çek)!."

(( اَللَّهُـمَّ أَعِنِّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.))

120. "Allahım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ ج فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ.))

121. "Allahım! Senden, dönmeyen bir iman, bitmeyen bir nimet ve kalıcı cennetin en yüksek yerinde Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte olmayı dilerim."

(( اَللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَخْطَأْتُ، وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِمْتُ، وَمَا جَهِلْتُ.))

122. "Allahım! Beni, nefsimin şerrinden koru ve beni, en doğru işimde kararlı kıl. Allahım! Gizli ve açık, hatalı ve kasıtlı, bilerek ve bilmeyerek yaptığım bütün günahlarımı bağışla!"

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ اْلأَعْدَاءِ.))

123. "Allahım! Borç altında ezilmekten, düşmanın bana üstün gelmesinden ve başıma gelen bela yüzünden düşmanların bana gülmelerinden sana sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ اغْفِرْليِ، وَاهْدِنيِ، وَارْزُقْنيِ، وَعاَفِنيِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

124. Allahım! Beni bağışla, bana hidayet ver, beni rızıklandır ve (görünen ve görünmeyen bütün hastalıklardan) bana afiyet ver. Kıyamet gününün korkunç dehşetinden Allah'a sığınırım."

(( اَللَّهُمَّ مَتِّعْنيِ بِسَمْعِي، وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي.))

125. "Allahım! (Beni yaşattığın sürece) kulağımdan ve gözümden faydalanmayı nasip et ve ikisini sağlık içinde bulundur. Bana zulmeden (din düşmanına) karşı bana yardım et ve öcümü ondan al."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً، وَ مِيتَةً سَوِيَّةً،  وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلَا فَاضِحٍ.))

126."Allahım! Senden, temiz (mutlu) bir hayat, düzgün bir ölüm, rüsvay olunmayan ve utanç duyulmayan bir dönüş dilerim."

(( اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ. اَللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ. اَللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، وَرَحْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ، وَرِزْقِكَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ، وَلَا يَزُولُ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ. اَللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، وَالْفُسُوقَ، وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ الرَّاشِدِينَ. اَللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا، وَلَا مَفْتُونِينَ. اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ، وَعَذَابَكَ. اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ [آمِينَ].))

127."Allahım! Hamd, sanadır. Allahım! Senin verdiğinden kimse kısamaz,kıstığına da kimse veremez. Senin saptırdığına kimse hidayet edemez, hidayet ettiğini de kimse saptıramaz. Senin verdiğini kimse engelleyemez, engellediğine de kimse veremez. Senin uzaklaştırdığını kimse yaklaştıramaz, yaklaştırdığını da kimse uzaklaştıramaz.Allahım! Bereketlerinden, rahmetinden, lütuf ve rızkından bize bol bol ver. Allahım! Senden, değişmeyen ve yok olmayan sürekli nimetler dilerim. Allahım! Senden, fakirlik gününde nimetler ve korku gününde güven dilerim.Allahım! Bize bahşettiğin ve bahşetmediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allahım! Bize imanı sevdir ve kalplerimizde onu güzelleştir. Küfrü, fasıklığı (Allah'a itaatten çıkmayı) ve isyanı (Allah'a karşı gelmeyi) bize çirkin göster. Bizi, (bu sıfatlara sahip) hak yolda yürüyenlerden kıl. Allahım! Bizi müslümanlar olarak vefat ettir ve müslümanlar olarak dirilt. Bizi, rüsvay etmeden ve belalalara maruz bırakmadan iyilerle birlikte kıl. Allahım! Elçilerini yalanlayan ve senin yolundan (dininden) yüz çeviren kafirleri kahret ve onların üzerine azabını indir!  Allahım! Kendilerine kitap verilen kafirleri kahret!.Ey hak ilah! Âmin."

(( اَللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ،وَارْحَمْنِي،وَاهْدِنِي، وَعَافِنيِ،وَارْزُقْنيِ، وَاجْبُرْنِي، وَ ارْفَعْنيِ.))

128. "Allahım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ilet, bana afiyet ver, bana rızık ver, beni islah eyle ve beni yücelt."

(( اَللَّهُمَّ زِدْنَا، وَلاَ تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا، وَلاَ تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا، وَلاَ تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا، وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا، وَارْضِ عَنَّا.))

129. "Allahım! Sevabımızı arttır, (iyilik, derece ve sayımızı) azaltma. (Dünyadaki amacımıza ulaşmak ve ahiretteki derecelerimizi yükseltmek suretiyle) bize ikram eyle. Bizi alçaltma (zelil kılma). Bize ihsan eyle, bizi mahrum bırakma. (Rahmet, ikram ve inayetin ile) bizi üstün kıl. (Lütuf ve himayenle) başkasını bize üstün kılma.Hakkımızda takdir ettiğine bizi razı eyle ve kolay amellerle bizden razı ol."

(( الَلَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي.))

130. "Allahım! Yaratılışımı güzel kıldığın gibi, ahlakımı da güzel kıl."

(( اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي، وَاجْعَلْنِي هَادِيًا مَهْدِيًّا.))

131. "Allahım! (Ayaklarımı dinin üzere) sabit kıl ve beni, kendisi hidayet bulmuş, (insanlara iyiliği gösteren) bir rehber  kıl."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيماً، وَلِسَاناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إنَّكَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ.))

132. "Allahım! Senden işimde sebat,doğru yolda kararlılık, rahmetini gerektiren şeylerle bağışlanmayı gerektiren kararlarını, nimetine şükretmeyi, sana güzel ibadet etmeyi, selim kalp, doğru konuşan dil dilerim. Senden, bildiğin iyilikleri dilerim. Bildiğin günahların şerrinden sana sığınırım. Beni bağışlamanı  dilerim. Çünkü sen, gizlileri çok iyi bilensin."

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى الْجَنَّةِ.))

133. "Allahım!Senden cennetin en yüksek yeri olan Firdevs'i dilerim."

(( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مَحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.))

134. "Allahım! İbrahim’i ve İbrahim’in ailesini meleklerinin yanında meth ettiğin gibi, Muhammed’i ve Muhammed’in ailesini de meleklerinin yanında meth et. Şüphesiz ki sen; çok övülensin, şeref sahibisin. Allahım! İbrahim’i ve İbrahim’in ailesini mübarek kıldığın gibi, Muhammed’i ve Muhammed’in ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz ki sen; çok övülensin, şeref sahibisin."

Celaline ve yüce hükümranlığına yaraşan her türlü hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır.

Allahım! Peygamberimiz Muhammed'e, onun aile halkına, ashabına ve kıyamet gününe kadar ona en güzel şekilde uyanlara salat ve selam eyle.


 
[1] Mesih Deccal'in zuhur etmesi; Kıyametin büyük alametlerindendir. Yeryüzünün zalim krallarından birisi gibi zuhur edecektir. Önce peygamber, daha sonra da rab olduğunu iddia edecektir.Halktan cahil insanlar ona tabi olacak, ancak Allah'ın salih kulları ona karşı gelecek ve onun yalancı olduğunu söyleyeceklerdir. Yeryüzünde -Mekke ve Medine dışında- köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir, ülke ülke atıyla dolaşarak basmadık yer bırakmayacaktır. Yeryüzünde kalması kırk gün olacaktır. Ancak bu kırk günün bir günü; bir sene, bir günü bir ay, bir günü bir hafta ve geri kalan günleri de normal günler gibi olacaktır.Yani toplam kalacağı gün; bir sene, iki ay, on beş gün olacaktır. Mesih adıyla anılmasının sebebi; bir gözünün kör olmasından veya -Mekke ve Medine dışında- yeryüzünde basmadık yer bırakmayacak olmasından dolayıdır. Deccal adıyla anılmasının sebebi ise; çok yalan söyleyerek batılı hak göstermesinden dolayıdır. (Çeviren) 
Allah var gam yok.!