İslam ve Tarih
www.islamvetarih.com

         🇹🇷  LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMED RASULULLAH  🇹🇷

Sahabe İsimleri

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Admin

 • Allah var gam yok.!
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • İleti: 3124
  • Karma: +0/-0
  • Cinsiyet:Bay
 • Allah Var Gam Yok.!
  • Profili Görüntüle
  • www.islamvetarih.com
SAHABE İSİMLERİAshab-ı Bedir Sahabe Efendilerimiz

Seyyüdüna ve Nebiyyüna Hazreti Muhammed

el-Muhaciri (Sallallahu teala aleyhi ve sellem)

Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (R.A.)
Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)
Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)
Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)
Übeyy ibn-i Ka'b el-Hazreci (R.A.)
el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (R.A.)
el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)
Es'ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)
Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (R.A.)
Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)
Enes ibn-i Katadet'el-Evsi (R.A.)
Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)
Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)
İyas ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)
İyas ibn'il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)
Bahhas ibn-i Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
el-Bera bin Ma'rur el-Hazreci (R.A.)
Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Bişr ibn'il-Bera el-Hazrecî (R.A,)
Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)
Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)
Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (R.A.)
Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî
(R.A.)
Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)
Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)
Sabit ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)
Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)
Sa'lebe bin Hatim el-Evsî (R.A.)
Sa'lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Sa'lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.)
Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (R.A.)
Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.)
Cübr ibn-i Atik el-Evsi (R.A.)
Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (R.A.)
Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)
el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.)
el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' el-Evsi (R.A.)
el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (R.A.)
el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (R.A.)
el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (R.A.)
el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (R.A.)
el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (R.A.)
el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.)
el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (R.A.)
el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye el-Evsi
(R.A.)
Harise bin Süraka el-Hazrecî (ŞEHİD) (R.A.)
Harise bin Nu'man el-Hazreci (R.A.)
Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)
Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.)
Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (R.A.)
Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.)
Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)
Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (R.A.)
Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.)
Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Habbab ibn'ül-Eret el-Muhaciri (R.A.)
Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (R.A.)
Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (R.A.)
Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (R.A.)
Hıraş ibn'is-Sımme el-Hazrecî (R.A.)
Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (R.A.)
Hallad ibn-i Rafi' el-Hazreci (R.A.)
Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.)
Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.»
Halife bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.)
Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (R.A.)
Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (R.A.)
Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)
Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (R.A.)
Zü'ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri
(ŞEHİD) (R.A.)
Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (R.A.)
Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)
Rafi' bin ğunecde el-Evsî (R.A.)
Rafi' bin Malik el-Hazrecî (R.A.)
Rafi'ibn'ül-Muall el-Hazrecî (ŞEHİD) (R.A.)
Rafi' bin Yezîd el-Evsi (R.A.)
Rib'ıy bin Rafi' el-Evsî (R.A.)
er-Rebi'ibn-ü İyas el-Hazrecî (R.A.)
Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)
Ruhayle bin Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
Rifaa bin Haris el-Hazreci (R.A.)
Rifaa bin Rafi' el-Hazrecî (R.A.)
Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsî (R.A.)
Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)
Zübeyr ibn-i Avvam (R.A.)
Ziyad ibn'is-Seken el-Evsî (R.A.)
Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.)
Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.)
Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.)
Zeyd ibn'ül-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Zeyd ibn'ül-Müzeyyen el-Hazrecî(R.A.)
Zeyd ibn'ül-Mualla el-Hazrecî (R.A.)
Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (R.A.)
Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)
Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (R.A.)
es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A)
Sebre bin Fatik el-Muhaciri (R.A.)
Süraka bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Süraka bin Ka'b el-Hazreci (R.A.)
Sa'd Mevla Hatıb el-Muhaciri (R.A.)
Sa'd ibn'i Havle el-Muhaciri (R.A.)
Sa'd ibn'i Hayseme el-Evsî (ŞEHİD)(R.A.)
Sa'd ibn'ür-Rebi el-Hazrecî (R.A.)
Sa'd ibn-i Zeyd el-Evsi (R.A.)
Sa'd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
Sa'd ibn-i Sehi el-Hazreci (R.A.)
Sa'd ibn-i Ubade el-Hazrecî (R.A.)
Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)
Sa'd ibn-i Osman el-Hazrecî (R.A.)
Sa'd ibn-i Muaz el-Evsi (R.A.)
Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
Seleme bin Eslem el-Evsî (R.A.)
Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)
Selît'ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (R.A.)
SUleym ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (R.A.)
Simak ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)
Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (R.A.)
Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (R.A.)
Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.)
Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (R.A.)
Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.)
Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.)
Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (R.A.)
Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (R.A.)
Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri (R.A.)
Şüca' ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (R.A.)
Şerik ibn-i Enes el-Evsî (R.A.)
Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A.)
Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb'l-As el-Muhaciri (R.A.)
Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (ŞEHİD)(R.A.)
Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (R.A.)
Sayfi bin Sevad el-Hazreci (R.A.)
ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (R.A.)
ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)
et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A.)
et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
et-Tufeyl ibn-i Nu'man el-Hazrecî (R.A.)
Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (R.A.)
Asım ibn-i Sabir el-Evsî (R.A.)
Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)
Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (R.A.)
Asım ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)
Seyyiduna Akıl ibn'ül-Bükeyr el-Muhaciri
(R.A.)(ŞEHİD)
Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (R.A.)
Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
Amir ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (R.A.)
Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (R.A.)
Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (R.A.)
Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)
Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (R.A.)
 Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Ubade bin Samit el-Hazrecî (R.A.)
Abdullah ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)
Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (R.A.)
Abdullah ibnü'l-Ced el-Hazrecî (R.A.)
Abdullah ibn'ül-Humeyyir el-Hazreci (R.A.)
Seyyiduna Abdullah ibn'ür-Rebi el-Hazreci (R.A.)
Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (R.A.)
Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (R.A.)
Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (R.A.)
Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (R.A.)
Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (R.A.)
Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (R.A.)
Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)
Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (R.A.)
Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (R.A.)
Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (R.A.)
Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-
Hazrecî (R.A.)
Abdullah ibn-i Ka'b el-Hazrecî (R.A.)
Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (R.A.)
Abdullah ibn-i Mes'ud el-Muhacirî (R.A.)
Abdullah ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.)
Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (R.A.)
Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (R.A.)
Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (R.A.)
Abdet'el-Haşhaş el-Hazrecî (R.A.)
Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (R.A.)
Ubeyd ibn'ut-Teyyihan ey-Evsî (R.A.)
Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.)
Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.)
Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (R.A.)
Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (R.A.)
Osman ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.)
el-Aclan ibn'ün Nu'man el-Hazrecî (R.A.)
Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.)
İsmet'übn'ül-Husayn el-Hazrecî (R.A.)
Usaymet'ül-Hazreci (R.A.)
Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (R.A.)
Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.)
Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.)
Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (R.A.)
Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (R.A.)
Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (R.A.)
Umare bin Hazm el-Hazrecî (R.A.)
Umare bin Ziyad el-Evsî (R.A.)
Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (R.A.)
Amr ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
Amr ibn'ül-Cemuh el-Hazrecî (R.A.)
Amr ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
Amr ibn'ül Haris el-Muhacirî (R.A.)
Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (R.A.)
Amr ibn-i Talk el-Hazreci (R.A.)
Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
Amr ibn-i Muaz el-Evsî (R.A.)
Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (R.A.)
Umeyr ibn'ül Humam el-Hazrecî (R.A.)
(ŞEHİD)
Umeyr ibn'ül-Amir el-Hazrecî (R.A.)
Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (R.A.)
Umeyr ibn-i Ma'bed el-Evsî (R.A.)
Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (R.A.)
(ŞEHİD)
Avf ibn'ül-Haris el-Hazreci (R.A.)
Uveym ibn-i Saide el-Evsî (R.A.)
İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (R.A.)
Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)
Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (R.A.)
Kudame bin Maz'un el-Muhaciri (R.A.)
Kutbe bin Amir el-Hazreci (R.A.)
Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)
Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)
Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
Ka'b ibn-i Cemmez el-Hazreci (R.A.)
Ka'b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (R.A.)
Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.)
Malik ibn'ud Duhşum el-Hazrecî (R.A.)
Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (R.A.)
Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (R.A.)
Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
Malik ibn-i Kudame el-Evsı (R.A.)
Malik ibn-i Mes'üd el-Hazrecî (R.A.)
Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (R.A.)
Malik Mübeşşir bin Abd'il-Munzir el-Evsî
(R.A.) (ŞEHİD)
Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (R.A.)
Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (R.A.)
Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (R.A.)
Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (R.A.)
Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (R.A.)
Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (R.A.)
Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (R.A.)
Mes'üd ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)
Mes'üd ibn-i Halde el-Hazrecî (R.A.)
Mes'üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
Mes'üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
Mes'üd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
Mes'üd ibn-i Sa'd el-Evsi (R.A.)
Mus'ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (R.A.)
Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (R.A.)
Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (R.A.)
Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)
Ma'bed ibn-i Abbad el-Hazreci (R.A.) Ma'bed
ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (R.A.)
Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (R.A.) Muattib
ibn-i Kuşeyr el-Evsî (R.A.)
Ma'kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (R.A.)
Ma'mer ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
Ma'n ibn-i Adiyy el-Hazreci (R.A.)
Ma'n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (R.A.)
Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
Mikdad ibn'ül-Esved el-Muhaciri (R.A.)
Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (R.A.)
Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (R.A.)
Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (R.A.)
Mıhça' ibn'üs-Salih Mevla Ömer'ibn'ül-Hattab
el Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)
Nadr ibn-i Haris el-Evsi (R.A.)
Nu'man ibn-i el-A'rac el-Hazrecî (R.A.)
Nu'man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (R.A.)
Nu'man ibn-i Sinan el-Hazrecî (R.A.)
Nu'man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A)
Nu'man ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (R.A.)
Varaka bin İyas el-Hazrecî (R.A)
Vedia bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri (R.A.)
Vehb ibn-i Sa'd el-Muhaciri (R.A.)
Hanî'bin'Niyar el-Hazrecî (R.A.)
Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (R.A.)
Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (R.A.)
Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri (R.A.)
Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (R.A.)
Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (R.A.)
Yezîd ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
Yezîd ibn'üs-Seken el-Evsî (R.A.)
Yezid ibn'ül-Münzir el-Hazrecî (R.A.)

Allah onlardan razı olsun...


Kaynak
www.islamvetarih.com
Kartela Kitabın'dan
Allah var gam yok.!