İslam ve Tarih
www.islamvetarih.com

         🇹🇷  LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMED RASULULLAH  🇹🇷

Sorularla İslamiyet

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Admin

 • Allah var gam yok.!
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • İleti: 3125
  • Karma: +0/-0
  • Cinsiyet:Bay
 • Allah Var Gam Yok.!
  • Profili Görüntüle
  • www.islamvetarih.com
Sorularla İslamiyetO gün Hz.Âmine'nin yanında Şifa Hatun ile Osman
İbn Ebi'l-Âs'ın annesi Fatıma Hatun vardı ve
asırlardır dilden dile muştusu dolaşan Son Sultan Hz.
Muhammed dünyaya teşrif etti.” Efendimizin
âlemleri şereflendirdiği o gün takvimler
hangi tarihi gösteriyordu?

Milâdî: 20 Nisan 571

Kamerî: Rabîülevvel ayının 12 'si, Pazartesi günü.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) Hz. Hatice ile olan
mutlu evliliklerinin, huzurlu yuvalarının semereleri
olan çocuklarının isimleri nelerdir?
- Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma,
Abdullah.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.), hakkında, “Ebu
Talib’den sonra bana onun kadar iyilik yapan olmadı.
Onun üstüne cübbemi, cennet libaslarından giyinsin
diye örttüm ve mezarına da, hesabını kolay versin
diye kendim indirdim.” Dediği, Hz. Ali’nin
de annesi olan kişi kimdir?
- Ebu Talib’in eşi Hz. Fatıma
Mekkeliler, yeni doğan çocukları daha gürbüz
büyümeleri, güzel bir dil öğrenmeleri, cahiliyeye ait
çirkinliklerle bulaşmamaları için Mekke dışında
yaşayan sütannelere veriyorlardı. Beni Sa’d’dan
Mekke’ye gelerek Peygamberimizi ala sütanne ve eşi
kimlerdir?

Halîme/Hâris

Efendimiz (s.a.s.)’in “Cennet şu üç insana kavuşmak
için iştiyak içindedir: …” sözü hangi sahabe
efendilerimizden bahsetmektedir?

- Hz. Ali, Hz. Selmân, Hz. Ammâr

Bedir’den sonra Safvân İbn Ümeyye’yle
Efendimiz’e suikast planları yapan, suikastı
gerçekleştirirse çocuklarına bakacağına dair
Safvân’dan söz alan, huzura geldiğinde Efendimiz’in
niyetini bildiğini görüp, şehadet getiren ve
Müslüman olan kişi kimdir?

- Umeyr İbn Vehb

Efendimiz’in (s.a.s.), anne tarafından akrabalığı
nedeniyle, “dayım” diye seslendiği, “Böyle dayısı
varsa gelsin beriye!” diye iltifat ettiği sahabedir.
Kendisi Müslüman olduğunda, annesi tarafından
dinini bırakması konusunda manevi baskılara maruz
kalan bu sahabe kimdir?

- Sa’d İbn Ebî Vakkas

Efendimiz’in Hz. Ebu Bekir’in tavsiyesiyle Hendek
savaşı sırasında karşı tarafın durumunu öğrenip
haber getirmesi için gönderdiği, başına bir şey
gelmemesi için dua ettiği sahabe
efendimiz kimdir?

- Hz. Huzeyfe

Şu hadisteki boş yerleri sırasıyla doldurunuz: “Ben,
atam …’in duası, kardeşim …’nın müjdesi
ve …’in de rüyasıyım.”
- İbrahim (r.a.) – İsa (r.a.) – annem
Peygamberimize bütün halinde inen ilk
 sure hangisidir?

- Müddesir suresi

Efendimiz, Hz. Hatice validemizden sonra ilk olarak
hangi hanım sahabiyle evlenmiştir?

Sevde Binti Zem’a

Yahudilerin ileri gelenlerinden yirmi kadar kişi
Mekke’ye gidip oradaki bütün Arap kabilelerini
Allah Resûlü’ne ve mü’minlere karşı savaşmaya ikna
etmişlerdi. Hendek savaşı, kabilelerden toplama bir
ordu olması yönüyle başka nasıl isimlendirilmişti?

- Ahzâb

Efendimiz “Şayet Zeyd şehit olursa orduyu Cafer İbn
Ebî Talib, Cafer de şehid olursa Abdullah İbn Revâha
kumanda etsin” demişti. Bu üç sahabenin de şehit
olduğu savaş hangisidir ve en son
sancağı kim teslim almıştır?

- Mûte, Halid İbn Velid

Racî’de tuzağa düşürülen, müşriklerin eline düşüp
hapsedilen, Allah yolunda darağacına konularak
idam edileni şehadetinden önce gönderdiği selamı
Efendimiz’in Medine’den aldığı muallim sahabe
efendimiz kimdir?

- Hz. Hubeyb İbn Adiyy

Hz. Hamza Müslüman olmadan önce yanına giderek
Efendimiz’in maruz kaldığı zulmü ona haber veren
sahabe Efendimiz kimdir?

- Abdullah İbn Cüd’ân

Uhud Savaşı’nda Efendimiz’in yanına kadar gelip
bizzat savaşarak O’nu korumaya çalışan hanım
sahabe kimdir?

- Nesibe Binti Ka’b

İnsanlığın Efendisi’nin sütannesiyle kaldığı yıllarda,
sütkardeşleriyle oynarken iki meleğin yanına gelip,
mesajı bütün insanlığı kucaklayacak olan Allah
Resûlü’nün kalbini açarak zemzemle yıkadıkları
hadisenin adı nedir?

- Şakk-ı Sadr Hadisesi

Hayber’de bir gün Efendimiz, “Yarın sancağı öyle
birisine vereceğim ki, o Allah’ı Allah da onu sever”
buyurmuş, Hayber’in bir gün sonra fethedileceğinin
müjdesini vermişti. Sancağı taşıyacak bu Allah dostu
kimdi?

- Hz. Ali

Peygamberimiz ilk vahyi aldıktan sonra başından
geçenleri Hz. Hatice validemize anlatmıştı. Hz.
Hatice de bunları danışmak için devrin bilgelerinden
olan amcaoğlunun yanına gitmişti. Beklediği
Nebi’nin haberleri karşısında heyecanlanan
 yaşlı bilge kimdir?

Varaka İbn Nevfel

Perygamberimizin hem süt kardeşi, hem de
 amcası olan zat kimdir?

- Hz. Hamza

Hristiyan Araplar, Bizans kralı Hirakl’e mektup
yazmış onu Müslümanlara karşı kışkırtmışlardı.
Lahm, Cüzam, Amile ve Gassan gibi kabileler de
ayaklanmışlar, Bizans’ın yanında yer alacaklarını
söylemişlerdi. Müslümanlar aşırı sıcakta hazırlıklara
başladılar. Bu sefer nereye yapılacaktı?

Tebük

Medine’de bayram yaşanıyordu. Medine ahalisi
yollara dökülmüş Efendimiz’i kendi evinde misafir
etme yarışına girmişlerdi. Devesi Kasva’nın
oturacağı yerde konaklayacağını söyleyen Allah
Resulü’nün 7 ay boyunca misafir olduğu ev
 hangi sahabi efendimize aitti?

- Ebu Eyyub el-Ensari

Medine’de birçok kabilenin bir arada yaşamasından
kaynaklanan kabileler arası anlaşmazlıklar ortaya
çıkıyordu. Ticari hayat durma noktasına gelmiş,
güvensizlik baş göstermişti. Çözüm için Efendimiz,
önce Evs ve Hazreç kabileleri ile sonra da oradaki
Yahudilerle hangi tarihi anlaşmayı imzaladı?

- Medine Anlaşması

Efendimiz, Allah tarafından gönderilen mesajlara
hüsn’ü kabul gösterecek yeni simalara ulaşmak için,
Şevval ayının bir gününde Zeyd b. Harise’yle Mekke
dışına gitti. Burada hiç hoş karşılanmamış, taşa
tutulmuş, başı gözü yarılmış ve üstelik kovulmuştu.
Efendimiz’i çok üzen bu hadise
 nerede gerçekleşmiştir?

- Taif

Ebu Talib ve Efendimiz’in de katıldığı Şam ticaret
kervanı, Busra şehrinin yakınlarında mola vermişti.
Efendimiz’in son nebi olduğunu O’nu takip eden
buluttan anlayan, O’nun güvenliğini sağlaması için
de Ebu Talib’e nasihatler veren
Hristiyan alimin adı nedir?

- Rahip Bahira

Mekke ileri gelenleri Abdullah ibn Cüd’an’ın evinde
bir araya gelerek mazlumun hakkını zalimden alarak
adaleti tesis edeceklerine dair aralarında kalıcı bir
söz vermişlerdi. Peygamberimiz de bu harakete
katılmış ve destek vermişti. Bu
sözleşmenin ismi nedir?

- Hılfü’l-Fudul

Allah Resulü Mekke’nin üst taraflarındayken Cibril
geleren O’na abdest ve namazı öğretmişti. Efendiler
Efendisi hane-i saadetlerine dönerek abdest ve
namazı ilk olarak kime öğretmiş ve
kiminle namaz kılmıştı.
- Hz. Hatice
Münafıklar nifaklarını dolduracakları bir mescid
yapmışlardı. Tebükten önce Efendimiz’e gelip orada
namaz kıldırmasını istemişlerdi. Efendimiz bunu
sonraya bırakmıştı. Tebük dönüşü Cibril orada
namaz kılmaması gerektiğini söylemişti.
Efendimiz’in yıktırdığı bu mescidin adı nedir?

Mescid’i Dırar

Hicretten 6 yıl geçmişti. Hudeybiye sonrası
Efendimiz ashabına, aralarından bazılarını meliklere
elçi olarak göndereceğini açıkladı. O, mektup
yazıyor ve mektubu verdiği kişi yola çıkıyordu. İlk
elçi kimdi, nereye ve kime gönderilmişti?

Amr İbn Ümeyye, Habeşistan,

Habeşistan Meliki Necaşi
Bedir'de zafer kazanılırken Medine'de son nefesini
veren, Efendimiz'in kızı Hz.Osman'ın
hanımı kimdir?

- Hz.Rukiyye

Uhud'da, Efendimiz'in yüzündeki halkaları dişleriyle
kavrayıp çıkarmayı deneyen ve iki dişini de
halkalarla beraber düşüren sahabi kimdir?

- Ebu Ubeyde

Uhud Savaşı'nda Efendimiz'in yüzünü yaralayıp
dişini kıran, Allah Resulü'nün de “Allah'ım onun
üzerinden bir yıl geçmesin” diye dua ettiği ve çok
geçmeden de ölen kişi kimdir?

- Utbe İbn Ebi Vakkas

“Taif'de Efendimiz'in namaz kılıp dua edişinden
sonra yanına gelen......... , Peygamberimiz'e üzüm
ikram edince Efendimizin ağzından besmele
çıkmıştı. Ninovalı bir Hristiyan olduğunu söyleyen
bu kişiye Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem),
“Salih kardeşim .......'nın memleketi” demişti.” Boş
yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

- Addas – Yunus İbn Mettâ

Hz. Ebu Bekr'in hicret teşebbüsünü öğrenen, bu
yüzden Ebu Bekr'e eman veren ve “Ey Kureyş
topluluğu! Şüphe yok ki ben, Ebû Kuhâfe'nin oğluna
eman verdim. Bundan sonra ona kimse kötü niyet
beslemesin.” diyerek Mekke halkına
seslenen kişi kimdir?

- İbn Dügunne

Medine yolculuğunda Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir
burada konaklayıp bir müddet kalmış ve burada bir
de mescid inşa etmişlerdi. Aynı zamanda ilk Cuma
namazının kılındığı İslam'daki ilk mescid nerede
yapılmıştır?

- Kuba

Aslen Yahudi olan, “Evladım hakkında şüphe
edebilirim. Belki, beni, hanımım kandırmıştır. Fakat
Allah Resulü'nün son peygamber olduğundan zerre
kadar şüphem yoktur.” dedikten bir müddet sonra da
Müslüman olan ve bu söz üzerine Hz. Ömer'in kalkıp
başından öptüğü sahabî efendimiz kimdir?

- Abdullah b. Selam

Efendimiz'in küçük yaşta vefat eden oğullarından
sonra, Rukiyye validemiz de vefat etmişti. Hicri
yedincei yılın zilhicce ayıydı. Medine'ye babasına
gelirken rahatsızlanan Medine'de vefat eden;
Ebu'l As'ın hanımı, Allah
Resulü'nün kızı kimdir?

- Hz.Zeyneb

Nice hürlerden önce Müslüman olan, efendisi
Ümeyye’nin, Ebu Cehil’in insafına bıraktığı, akıl
almaz işkencelere maruz kalan, kızgın kumlardaki bu
işkencelere “Ehad… Ehad…” diye cevap veren, Hz.
Ebu Bekir tarafından satın alınıp azad edilen sahabi
kimdir?

- Bilal-i Habeşi

Cibril aleyhisselam, Efendimizi semalar ötesi
alemlere seyahate davet etti. Bir anda mekan
başkalaşmış ve iç içe sırlarla dolu doyumsuz bir
yolculuğun adımları atılmıştı. Bu yükselme nereden
başlamıştı?

- Mescid-i Aksa’dan

Mekke’nin fethi, Huneyn ve Tebük gibi seferlerden
sonra, Müslümanlara karşı koyanlar veya gidişatın
sonucunu bekleyenler, heyetler halinde gelip teslim
oluyorlardı. O yıl Medine’ye farklı sayılarda yaklaşık
350 heyet gelmişti. Bu yıla heyetler yılı manasında
hangi isim verilmişti?

- Senetü’l Vüfud

Vahiy meleği Cibril-i Emin, rahmet peygamberi
Muhammedü’l Emin’e risalet vazifesini “Oku”
emriyle ne zaman ve nerede tebliğ etmiştir?

- 17 Ramazan 610, Pazartesi günü Nur Dağı, Hira mağarasında

Kabe’ye alternatif olsun diye kendi topraklarında
bulunan San’a’da büyük bir mabed yaptıran, hac için
Kabe’ye giden insanların yön değiştirip buraya
gelmeleri için uğraşan, bunun için fillerin de
bulunduğu 60 bin kişilik orduyla Kabe’ye yönelen,
meşhur fil hadisesinin müsebbibi Yemen
valisinin adı nedir?

- Ebrehe

“Her geçen gün Mekkeliler, daha bir acımasız oluyor
ve inananlara, Müslümanca yaşama hakkı
tanımıyorlardı. Onun için daha kalıcı bir çözüm
gerekliydi.” Efendimiz’in “Keşke oraya
gidebilseniz… zira orası güvenli bir yerdir; hem
orada bir melik var ki yanında kimseye
zulmedilmez.” Dediği Müslümanların
ilk hicret yeri neresidir?

- Habeşistan

Kur’an ve sünnette bildirilen bir mucizedir. Allah
Resulü’nün ruh ve bedeniyle gittiği, bir yerden sonra
Cibril’i de gerilerde bırakıp semalar üstüne yolculuk
yaptığı bu hadisenin adı nedir ve ilk vahyin
gelmesinden kaç
yıl sonra gerçekleşmiştir ?

- Miraç, 11 yıl sonra gerçekleşmiştir.

“Kureyş’in aslanı denilen Nevfel İbn Huveylid, iki
sahabinin karşısına çıkıp, namaz kılmasınlar ve
Kur’an okumasınlar diye, onları bir iple birbirine
bağlamıştı.” Bu olay nedeniyle “Ayrılmaz iki
arkadaş” manasına gelen “Karineyn” ismiyle
vasıflanan bu iki sahabi kimlerdir?

- Hz. Talha ve Hz. Ebu Bekir

Mekke’nin fethinde Kabe’nin üzerine ulaşıp burada
bulunan putları kaldırabilsin diye Efendimiz
hangi sahabiyi mübarek
 omuzlarına çıkarmıştı?

- Hz. Ali

O yıl, Efendimiz, müşriklere karşı her zaman
yanında olan çok sevdiği amcası Ebu Talib’i,
ardından da O’na her zaman destek olmuş hanımı
Hz. Hatice validemizi kaybetmişti. Ardı ardına
yaşanan bu üzücü olaylarla dolu yıla
 ne isim verilmişti?

- Hüzün Yılı)

Medine’den 12 Müslüman Mekke’ye gelip Akabe’de
Hz. Peygamber’e; ‘Allah’a ortak koşmayacaklarına,
hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını
öldürmeyeceklerine, iftira etmeyeceklerine, Hz.
Peygamber’e itaat edeceklerine’ dair söz verirler. Bu
olaya ne isim verilir?

- Birinci Akabe Beyatı

Bu insanların tek hedefi, dine ait meselelerin zayi
olmasının önüne geçmek ve Efendimiz’den aldıkları
kültürü başka insanlarla da paylaşarak tebliğ sürecini
doğru ve kalıcı bir keyfiyetle hızlandırmaktı.
Mescid-i Nebevi’de kalan bu sahabilere verilen ortak
isim nedir?

Ashab-ı Suffe

İslamiyet’in ilk yıllarında sadece Allah Resulü için
farziyet ifade eden, Ümmet-i Muhammed için ise,
kabir ve berzah yolunu aydınlatacağı bildirilen
namaz hangisidir?

Teheccüd Namazı

Allah Resulü’nün, kendisi hakkında, “Her
peygamberin bir havarisi vardır; benim havarim de
………‘dir” dediği sahabi efendimiz kimdir?

Zübeyr İbn Avvam

“Müslümanlara ve onlara destek verenlere baskı her
geçen gün artmaktaydı. Efendimiz’in kızları Rukiyye
ve Ümmü Gülsüm’le evli olan Ebu Leheb’in oğulları
Utbe ve Uteybe, bu baskı sonucunda eşlerini boşamış
ve onları yalnız bırakmışlardı. Müşrikler, Allah
Resulü’nün kızı Zeynep’in kocasına da baskı
yapmışlar fakat o bu baskıya direnmiş ve Hz.
Zeynep’i bırakmamıştı.” Efendimiz’in
bu damadının adı nedir?

- Ebu’l As

Allah ve resülü'ne gönülden teslim olan ilk dört
sahabinin isimlerini, İslam'a girişlerindeki
önceliklerine göre sıralayınız?

Hz. Hatice , Hz. Ali, Hz. Zeyd İbn Harise,
Hz. Ebu Bekir

Efendimizin iki kızıyla da evlenme şerefine nail olan
Hz. Osman'a ' iki nur sahibi ' manasına gelen hangi
isim verilmişti ve Peygamberimiz'in kızları
olan bu validemiz kimlerdi?

Zü'n Nureyn, Hz. Rukiyye,
Hz Ümmü Gülsüm

Muhammedü'l-Emin, Hz. Hatice'nin ticaret kervanını
Şam'a götürecekti. Hz. Hatice, Onun hakkında
duyduğu güzel şeylerden daha fazlasını bilmek
istiyordu. Bu yüzden Efendimiz'in bütün
hareketlerini takip edip kendisine rapor etmesi için
kervanda birisini görevlendirmişti. Bu kişi kimdir?

- Meysere

Bedir'de iman ordusuna karşı savaşmaya gelmiş ve
esir alınmış kimselerin arasında Efendimiz'in yakın
akrabalarından kimler bulunuyordu?
- Amcası Abbas İbn Abdulmuttalib, Hz. Ali'nin kardeşi Akil,
yeğeni Nevfel, damadı Ebu'l As
.................... Hz. Aişe validemizle anne bir kardeş
idi. Hizret yolunda Allah Resulü'nün yanında
bulunanlardan biriydi. Efendimiz (SAV), Abdullah
İbn Uraykıt, Hz. Ebü Bekir ile beraber hicret
yolculuğunda bulunan bu kişikimdir?

- Amir İbn Füheyre

Efendimiz'in ' Ben, Saba rüzgarıyla helak edilmiştir.'
buyurduğu, müşriklerin de bu kuvvetli rüzgar
sebebiyle geri çekilmeye başladığı savar hangisidir?

- Hendek Savaşı

“ Doğrusu biz Sana, aşikar bir fetih ve zafer ihsan
ettik...” diye başlayan, Hudeybiye Anlaşması'yla
alakalı nazil olan ve Efendimiz'in, hakkında “
Nefsim yed-i kudretinda olana yemin olsun ki
mutlaka bu bir fetihtir.” buyurduğu sure hangisidir?

- Fetih suresi

Ebu Lehebi yeğeni Muhammed'in doğumunu haber
vereb bir kişiyi sevinçten özğürlüğüne
kavuşturmuştu. Aynı zamanda Efendimizin ilk
sütannesi olan bu kişi kimdir?

- Süveybe

Hayber'de esir alınanlar arasında yer alan, Hz. Harun
soyundan gelen Huveyy İbn Ahtab'ın kızı olan,
Efendimiz'in kendisine eş olarak
 seçtiği validemiz kimdir?

- Hz. Safiyye

Peygamber Efendimiz (SAV) 'in Kur'an, İncil ve
Tevrat'ta geçen isimleri sırasıyla hangileridir?

Kur'un'da Muhammed, İncil'de Ahmed,
Tevrat'ta Ahyed

Hudeybiye'de Hz. Osman ve on sahabinin şehit
edildiğine dair yalan haberler ulaşır ulaşmaz Allah
Resülü “Herhalde Kureyş'le savaşmadan buradan
ayrılmayacağız” diyerek ashabını beyata çağırdı. Hz.
Osman'ın gıyabında beyat eden Efendimiz ve
cennetle müjdelenen ashabının
 bu beyatının adı nedir?

Rıdvan Beyatı

Efendimiz, vefatından önce Bizans'a karşı konulacak
ordunun sancağı kime emanet demişti?

Hz. Usame

Efendimiz'in annesi Ebva köyünde vefat edince,
O'nun analık ve bablık görevini üstlenen, onların
yoklullarını hissetimemeye çalışan, bu sebepten
dolayı Allah resülü'nün(SAV), kendisi için
“Annemden sonra ikinci annem”
ifadesini kullandığı zat kimdir?

- Ümmü Eymen

Hendek savaşı öncesi Efendimiz ashabıyla istişare
yapıyorsu. Hendek açılmasını tavsiye eden ve
Efendimiz'in “........... Ehl'i Beyt'tendir” iltifatına
mazhar olan sahabi efendimiz kimdir?

- Selman-ı Farisi

Mustalikoğullarının liderinin kızıydı. Beni
Mustalik'le yapılan savaştan sonra Müslümanlara
esir düşmüştü. Burada İslam'ı benimseyip
Müslüman oldu. Efendimiz'in hürriyetine
kavuşturduktan sonra kendisinin de isteği ile
nikahına aldığı validemiz kimdir?

- Hz. Cüveyriye

Aslen hür bir ailenin çocuğu iken, annesiyle birlikte
gittikleri ana ocağında baskına uğramış ve köle
pazarlarında satılmıştı. Ukaz panayırında onu, Hz.
Hatice validemizin yeğeni Hakim İbn Hizam satın
almış ve halasına getirmişti. Hz. Hatice'nin
Efendimiz ile evliliği gerçekleşinceye kadar, bir
müddet öylece onun hizmetine devam etmişti. Kimdi
bu saadet hücresinin kutlu sakini?

- Zeyd ibn Harise

Aşere-i mubeşşreden meşhur sahabi Said
b. Zeyd'in babası, Zeyneb ;Binti Cahş'ın ağabeyi ve
Hz Ömer'in amcasıydı. Hz. İbrahim'den kalma bir
inanca sahip Haniflerdendir. Bu sebeple, putlardan
yüz çeviriyor ve her fırsatta onların, hiçbir fayda ve
zarara güç yetiremeyeceğini haykırıyordu. Sadece
Allah adına kesileni yiyor, harama el sürmüyordu.
Bu sahabi Efendimiz kimdir?

- Zeyd İbn Amr

Uhud Savaşında Efendimiz, elindeki kılıcı göstererek
“Bu kılıcın hakkını kim verecek.” diye sormuş,
kılıcın hakkının da eğilip bükülene kadar savaşmak
olduğunu söylemişti. Kılıcı alarak hakkını veren
sahabi efendimiz kimdi?

- Ebu Dücane

Efendimiz'in süt annesi Halime-i Sa'diye'nin
kocasının künyesi olan bir isim vardı. Mekke
müşrikleri, Efendimiz'i (SAV) küçümsemek için bu
ismi kullanıyordu. Şakk-ı Kamer hadisesi ortaya
çıkınca bunun Efendimiz'in sihrinden başka birşey
olmadığını söylerlerkende bu ifadeyi kullanmışlardı.
Bu ifade (isim) nedir?

İbn Ebi Kebşe

Rabbini inkar etmekten, Resulullah’ın aleyhinde söz
sarfetmekten kaçınan ve bu yüzden Ebu Cehil’in
mızrağına hedef olan ve şehitlik mertebesine ulaşan
İslam’ın ilk şehidi kimdir?

Hz. Sümeyye


Kaynak
www.islamvetarih.com
Kartela Kitabın'dan
Allah var gam yok.!