Dört Büyük Melek

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Admin

 • Allah var gam yok.!
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • İleti: 1874
  • Karma: +0/-0
  • Cinsiyet:Bay
 • Allah Var Gam Yok.!
  • Profili Görüntüle
  • www.islamvetarih.com
DÖRT BÜYÜK MELEKCebrail Aleyhisselam dört büyük melekten biridir.

Vahyi getirmekle görevlidir. Cebrail’e (a.s) güvenilir anlamına gelen “emîn” de denilmiştir.

CEBRAİL ALEYHİSSELAM’IN DİĞER İSİMLERİ

Cebrail Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerîm’de Cibril, Rûhulkudüs, Rûhulemîn, Rûh ve Resûl şeklinde beş değişik isimle ifade edilir.

Ayette şöyle buyrulur:O (Kur’an’ı), Ruhu’l Emin uyarıcılardan olasın diye senin kalbine indirmiştir.”Bir başka ayette de ona Ruhu’l-Kudüs adı verilmiştir:Kur’an’ı Rabbinden hak olarak Rûhu’l Kudûs indirmiştir.

İlgili âyetlerde belirtildiğine göre, Cebrail Aleyhisselam karşı konulamayan müthiş bir güce, üstün bir akla ve kesin bilgilere sahiptir; “arşın sahibi” nezdinde çok itibarlıdır ve meleklerin kendisine mutlaka itaat ettiği şerefli bir elçidir.

EN ÜSTÜN VE EN BÜYÜK MELEK

Cebrail Aleyhisselam meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allah’a en yakını olduğu için kendisine meleklerin efendisi anlamında “Seyyidü’l-Melâike” denilmiştir.

AZRAİL

Azrail ne demek? Azrail’in (a.s.) yapısı nasıldır? Azrail (a.s.) ölüm esnasında nasıl görünür? Azrail (a.s.) nasıl can alır? Azrail’in (a.s.) görevi, özellikleri, hakkında bilgi. Azrail (a.s.) nasıl ölecek?
Azrail dört büyük melekten can almakla görevli olan melektir.

AZRAİL NE DEMEK?

Azrail, Allah’ın buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, alıcı, can alıcı anlamlarına gelir.

AZRAİL’İN (A.S.) GÖREVİ

Azrail’in (a.s.) görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için “melekü’l-mevt/ölüm meleği” adıyla anılmıştır.

Ayet-i kerimede buyrulur:

“Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.”

AZRAİL (A.S.) NASIL CAN ALIR?

Bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır:

Müslüman bir kimse âhirete yaklaştığı ve dünyadan ayrılma vakti geldiği zaman, ölüm meleği gelir ve başucuna oturur. Semâdan da melekler inerler; yüzleri güneş gibi parlaktır. Yanlarında Cennet kefenlerinden ve kokularından vardır. O şahsın önüne, baktığı yere otururlar. Ölüm meleği şöyle der:

Ey huzura ermiş nefs! Rabbinin mağfiretine ve rızâsına kavuşmak için çık!

O da bir su damlasının kaptan aktığı gibi kolaylıkla çıkıverir…

Fâcir (günahkâr) kimseye gelince; o da âhirete yaklaşıp dünyadan ayrılma vakti geldiğinde, ölüm meleği gelir ve başucuna oturur. Semâdan melekler inerler; yüzleri simsiyah ve ellerinde kıldan yapılmış, kaba ve sert giysiler vardır. Önüne, gözünün baktığı yere otururlar. Ölüm meleği:

Ey pis ruh! Allâh’ın hiddet ve gazabına uğramak için çık!» der.

Ruh cesetten, kancalı ve çatallı bir şişin, ıslak yünün içinden çekilip çıkarılması gibi oldukça zor ayrılır. Onunla birlikte vücuttaki bütün damarlar ve sinirler de (sanki) kopar, (o derece ıztırap verir

AZRAİL (A.S.) NASIL ÖLECEK?

Ölüm meleğinin canını Allah Teâlâ alacaktır.

Nitekim rivâyet edildiğine göre Allah Teâlâ -her şeyi en iyi bildiği halde- tüm canlıların ölümünü gerçekleştirdikten sonra ölüm meleğine:

Yarattıklarımdan kim kaldı?” diye sorar. Melek:

Yâ Rabbi, kimin kaldığını sen daha iyi bilirsin; ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı.” der.

Bunun üzerine Allah:

Ey ölüm meleği! Nebîlerime, rasüllerime, velîlerime ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben bütün gaybları çok iyi bilen olduğum halde ezelî ilmimde şu hüküm verilmiştir: Zâtım hâriç her şey yok olmaya mahkûmdur. İşte şimdi de sıra sende.” buyurur.

Bunun üzerine melek şöyle yalvarır: “İlâhî, şu senin ölüm meleği kuluna merhamet et ve ona lütfunla muâmelede bulun! Çünkü o zayıftır.”

Allah Sübnânehû Teâlâ: “Sağ elini sağ yanağının altına koy, cennetle cehennem arasına yat ve canını ver!” buyurur. O da bu şekilde Allâh’ın emriyle ölür."

İSRAFİL

İsrafil -aleyhisselam- kimdir? İsrafil meleği ne meleğidir? İsrafil (a.s.) meleği şu an ne yapıyor? Kıyametin habercisi; İsrafil’in (a.s.) görevi, özellikleri ve hakkında bilgi...
İsrafil, büyük meleklerdendir. Görevi Sûr’a üflemektir. İsrafil (a.s.), Sûr denilen alete iki kez üfleyecektir. Bunların ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir.

İSRAFİL MELEĞİNİN GÖREVİ

İsrâfil (a.s.), İslam inancına göre dört büyük melekten birisidir. İsrâfil’in (a.s.) görevi kıyamet günü Sûr’a üflemektir.

Nitekim ayet-i kerimede buyrulur:

Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.

İSRAFİL MELEĞİ NE YAPAR?

İsrafil (a.s.), “ihya” fiilinde görevlidir. Rabbimizin “hayat verme” ile ilgili emir ve iradesini uygular. Özellikle bahar aylarında görülen dirilişte “muhyi” ismine vesile olur.
Ölümden sonraki dirilişimizde de yine bu melek vazifelidir.

MİKAİL

Mikail -aleyhisselâm- kimdir? Mikail’in (a.s.) görevi, özellikleri, hakkında bilgi.

Dört büyük melekten biri olan Mikail aleyhisselâm, kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir.

MİKAL’İN (A.S.) GÖREVLERİ

Meleklerin çeşitli görevleri vardır. Bunlardan Mîkâil (a.s.) insan da dahil olmak üzere canlıların rızıkları, dolayısıyla yağmurların yağması ve bitkilerin gelişmesi gibi işlerle görevlidir.

MİKAİL (A.S.) İLE İLGİ AYET VE HADİSLER

İslâm inancına göre meleklerin büyüklerinden olan Mîkâil’in (a.s.) ismi hem Kuran’da hem hadislerde geçmektedir.

“Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.

Bedir Savaşı’nda müminlerin yardımına gelen melek ordusunun kumandanlarından birinin Mîkâil (a.s.) olduğu rivayet edilmiştir.

Cebrâil ve Mîkâil’in (a.s.) Uhud günü beyaz elbiseli iki insan kıyafetinde Resûlullah’ın sağında ve solunda durup onu bütün güçleriyle korudukları da nakledilmektedir.

Hz. Peygamber’in, bir hadisinde şöyle dediği rivayet edilmiştir: Her peygamberin gök ehlinden iki, yer ehlinden iki veziri olur. Benim gök ehlinden vezirlerim Cebrâil ile Mîkâil (a.s.), yer ehlinden vezirlerim de Ebûbekir ile Ömer’dir.”

Hadislerde Mîkâil (a.s.) genellikle Cebrâil ve İsrâfil (a.s.) ile birlikte zikredilmektedir.

Resûl-i Ekrem’in rüyasında Cebrâil ile Mîkâil’i (a.s.) kendisine cennet ve cehennemi gezdiren iki insan şeklinde bir başka rüyasında onlardan birini başı ucunda, diğerini ayağı ucunda durup kendisine bir darbımesel söylerken gördüğü rivayet edilmektedir.

kaynak
islam tarihi
Allah var gam yok.!