Meleklere İnanmak

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Admin

 • Allah var gam yok.!
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • İleti: 1874
  • Karma: +0/-0
  • Cinsiyet:Bay
 • Allah Var Gam Yok.!
  • Profili Görüntüle
  • www.islamvetarih.com
Meleklere  İmanKur'ân ve sünnette, meleklere iman etmenin,

imanın olmazsa olmaz esaslarından olduğu açıkça beyan edilmiştir. "Resûl, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de (iman ettiler). Hepsi; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve resûllerine iman ettiler…"Buhari ve  Müslim başta olmak üzere birçok hadis imamının farklı farklı sahabilerden  rivayet ettiği ve  "Cibril hadisi" diye bilinen meşhur hadiste Cibril, Resûlullah'a:

Bana imandan haber ver.', deyince Resûlullah: 'İman: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ölümden sonra dirilmeye, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır.'  buyurmuştur."Genel  olarak,  meleklerin  varlığına,  onların  Allah'a  ibadet  için yaratıldığına,  Allah'a  isyan  etmediklerine, yeme, içmeye ihtiyaç duymadıklarına, cinsiyetle vasfedilmeyecek olduklarına inanmak  her insan  için şarttır.  Bu noktadaki bir itikadi muhalefet insanın dinden çıkmasına sebep olur.

Dediler ki: 'Rahmân çocuk edindi!' O, tüm eksikliklerden münezzehtir. (Hayır, öyle değil! Allah'a çocuk diye yakıştırdıkları melekler) ikrama nail olmuş (değerli) kullardır. Sözleriyle  O'nun önüne geçmez,  O'nun  emriyle iş yaparlar. Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. O'nun razı olduklarından başkasına şefaat etmezler. Ve O'na karşı korkularından dolayı kalpleri ürpermektedir."Göklerde ve yerde olan herkes O'na aittir. O'nun yanında olan (melekler), O'na ibadet etmekten büyüklenmez ve bıkıp usandıklarından dolayı (ibadete) ara vermezler. Gece ve gündüz, kesintisiz bir şekilde O'nu tesbih ederler."

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'adır."  6  Bu ve benzeri ayet-i kerimeler, melekler konusunda inanılması gereken hususların icmali delilleridir. Meleklerin  Görevleri Allah  (cc)  melekleri yaratmış ve her birine farklı görevler vermiştir. Kimisi sürekli Allah'a ibadet ve O'nu tesbih etmekle meşgulken kimileri de Allah'ı sürekli tesbih etmekle beraber farklı görevlerle görevlendirilmişlerdir. Kimisi vahiy meleğidir. Kur'ân ve sünnette Cibril'in vahiy meleği olduğu, Allah ile Resûlleri arasında vasıta olduğu sabittir. Kimisi  yağmur ve nebat  işleri  ile  meşguldür  (görevlidir). Peygamberimiz (sav), Cibril'e Mikail'in görevini sorduğunda: "O, yağmur ve nebat üzerine görevlidir."  demiştir.

Kimi sura üflemekle görevlidir. "Surun sahibi başını önüne eğmiş, sura üflemek için beklerken ben nasıl rahat edebilirim!" Kimi ruhları kabzetmekle görevlendirilmiştir. "Sizden birine ölüm geldiğinde (ölüm vazifesiyle görevli) elçilerimiz onu vefat ettirir. Ve onlar görevlerini kusursuz bir  şekilde  yaparlar."  8 Bu meleğin ismi  ölüm meleğidir. Hadislerde, kendisine verilen  yardımcılarla beraber,  kişinin iyi  veya  kötü  olmasına göre  farklı  şekillerle  ruhunu  almaya  geldiği  zikredilir.  Bu meleğin isminin "Azrail" olduğuna dair sahih bir rivayet yoktur. Bu dört melek Kur'ân ve sünnette ismi ve zikri en çok geçenlerdir.

Bunların dışında naslarda, kulları korumakla görevli olan9, iyi ve kötü amelleri yazmakla görevli olan10, cennet ve cehennemin bekçiliğini yapan11 melekler de vardır. Bizler meleklere icmali olarak iman ettiğimiz gibi Kur'ân ve sahih sünnette gelen vasıflarına da iman ederiz. Meleklere İmanın Faydalarıa. Allah'ın azametini bildirir.Allah, kâinatta görsel ve gaybi olan birçok ayet yaratmış-tır. Bunlardan biri de meleklerdir. Kişi melekleri, onların yaratılışını, görevlerini, sayılarının bilinmeyecek kadar fazla olmasına rağmen kusursuz ve nizamlı hareket etmelerini düşündüğü zaman Allah'ın azametini anlayacak ve O'na daha güzel kulluk edecektir.b. Allah'ın bize verdiği değeri gösterir.Meleklerin görevlerini incelediğimiz zaman birçoğunun insanların dünya ve ahiret saadeti için çalıştığını görürüz. Bu, Allah'ın bizlere verdiği değerin göstergesidir. O, kâinat-taki en sadık varlıklarını biz insanlara musahhar kılmıştır. c. Allah'tan hakkıyla korkmamızı sağlar.İnsanın sağında ve solunda ağzından çıkan her kelimenin, yaptığı her fiilin yazıldığını bilmesi ve buna göre yaşaması kişinin takvasını artırır.

Şirk Toplumunun Melek İnancı

 Cahiliye toplumunda, meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanılırdı. "(Bunca nimetine rağmen) kullarından bir bölümü, Allah'ın parçası/çocuğu olduğuna hükmettiler. Hiç kuşkusuz insan, apaçık bir nankördür. Yoksa (Allah), yarattıkları içinden kızları (kendisi için evlat) edinip oğlanları size mi seçti? Onlardan birine, Er-Rahmân'a (evlat olarak) yakıştırdığı (kız çocuğu) müjdesi verildiğinde, öfkeyle dolup taşmış hâlde yüzü simsiyah kesilir. Yoksa, süs içinde büyütülen ve tartışmada (meramını) açıkça ortaya koyamayan (naif, ince, duygusal kız çocuklarını mı Allah'a nispet ediyorlar)? Er-Rahmân'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Yaratılışlarına mı şahit oldular? Şahitlikleri yazılır ve (ondan) sorguya çekilirler." Bugünün cahiliyesinde de bu inanç yeniden hortlamıştır.

Yapılan film ve çizgi filmlerde melekler genelde kadın, bazen de erkek suretine sokularak meleklere cinsiyet isnat etme inanışı canlandırılmıştır. Melekler mi Üstündür Salih Müminler mi? İtikad kitaplarında meleklere iman bölümünde bu konu âlimler tarafından gündeme getirilmiştir. Sebebi ise konuya direkt işaret eden nas olmamakla beraber konuya farklı yönlerden delil alınabilecek, içeriği birbirine zıt gibi görünen nasların varlığıdır.

Bazı  âlimler:  "Salih mümin,  melekten üstündür."  demişlerdir. Delil olarak, meleklerin Âdem'e  (as)  secde ettirilmesini, insanoğlunun şeytan ve şehveti ile beraber kulluk ettiğini, meleklerin ise Allah'a isyan etmelerinin yaratılış gereği olduğunu söylerler. Bazı âlimler de:  "Melekler, salih müminlerden üstündür."  demişlerdir.  Delil  olarak  da,  meleklerin  Allah'a  isyan  etmemeleri ve sürekli ibadet etmelerine dair ayetleri zikrederler. "Kulum beni nefsinde zikrederse ben de onu nefsimde zikrederim. Kulum beni bir toplulukta zikrederse ben de onu daha hayırlı bir toplulukta zikrederim."hadisini de alarak meleklerin daha hayırlı bir topluluk olduğunu kabul etmişlerdir. Bir grup âlim de:  "Dünya  hükmünde  melekler  hiç  isyan etmedikleri  için salih müminlerden daha üstündürler,  ahirette ise salih müminler, hiç günah işlemedikleri için ve melekler kendilerine  hizmetkâr  kılınacağından  daha  üstün  olacaklardır."  diyerek nasların arasını toplamıştır. Allahu âlem...


Kaynak
Akaid Dersleri Halis Bayancuk

« Son Düzenleme: 14 Ocak 2020, 21:49:51 Gönderen: Admin »
Allah var gam yok.!